Kategorier
Guide

Vår metod till snabba längdskidor

Om du är en skidåkare som vill ha skidor som ska glida så bra som möjligt! Då är det oerhört viktigt att du känner till följande:

Spannmätning och analys av skidorna glidförmåga och vallazoner

För att kunna avgöra dina skidors förmåga att glida optimalt och avgöra fäst och glidvalla zoner måste du spannmäta dina skidor. Dessutom genomför vi en analys av vilken typ av skidor du har och i vilka temperaturer dina skidor glider bäst. Dessutom märker vi upp skidorna så att du kommer ihåg analysen och vart du ska lägga glid och fästvalla. Ett absolut måste för en seriös skidåkare.

1. Rätt skidpar (75 % av glidet)

Grunden för bra glid är att du har stenkoll på dina skidor vad avser glidzoner, spannkurvor, fästvalla zoner, övergångar från spannkurva till glidzoner och skidans följsamhet.

Röda skidor Alt 1.

Klister – högt spann – hårda spår – is & grov snö

Har en glidzon som är mellan 30-40 cm. Dessa skidor funkar bäst när det är hårda och isiga spår, låg luftfuktighet på ca: 50-60 % och en temperatur från 10 minus eller kallare. Nackdelen med denna typ av skida är att den ENDAST fungerar i denna typ av före.

Röda skidor Alt 2.

Klister – högt spann – mjuka spår – mjuk våt snö

Har en glidzon som är mellan 10-15 cm. Dessa skidor funkar bäst när det är lösa spår, 90-100 % luftfuktighet och från nollgradigt till några plusgrader. Nackdelen med denna typ av skida är att den fungerar endast i denna typ av före och att det är ett stort slitage på glidvallan och skidans belag eftersom glidzonen är väldigt kort.

Gula skidor Alt 1.

Universal – medium spann – hårda spår – grov något fuktig snö

Har en glidzon som är mellan 20-25 cm. Dessa skidor funkar bäst när det är en luftfuktighet på ca: 70-80 % och en temperatur mellan -5 till -9 grader. Har du bara ett par skidor är denna typ av skidor det viktigaste skidparet.

Gula skidor Alt. 2

Universal – medium spann – mjuka spår – fin något fuktig snö

Har en glidzon som är mellan 15-20 cm. Dessa skidor funkar bäst när det är en luftfuktighet på ca: 80-90 % och en temperatur mellan -1 till -5 grader. Har du bara ett par skidor är denna typ av skidor det viktigaste skidparet.

Blåa skidor Alt 1.

Kallföre – lågt spann – hårda spår – grov torr snö

Har en glidzon som är mellan 30-35 cm. Dessa skidor funkar bäst när det är hårda/isiga spår, låg luftfuktighet 50-60 % och en temperatur mellan -15 till -20 grader. Nackdelen med denna typ av skida är att den ENDAST fungerar i denna typ av före.

Blåa skidor Alt 2.

Kallföre – lågt spann – mjuka spår – fin torr snö

Har en glidzon som är mellan 25-30 cm. Dessa skidor funkar bäst när det är hårda/isiga spår, låg luftfuktighet 60-70 % och en temperatur mellan -10 till -15 grader. Nackdelen med denna typ av skida är att den ENDAST fungerar i denna typ av före.

Spannhöjder

Det finns två delar som mäter spannhöjden på dina skidor. Den ena kallas halv kroppsvikt. Den påvisar hur högt du står ovanför snön när du står och glider. Den andra delen kallas hel kroppsvikt. Den påvisar hur högt du står ovanför snön när du trycker ner skidan med full kraft och teknik. Desto bättre teknik, styrka och uthållighet du har som skidåkare desto hårdare skidpar tillika högre spannkurva kan du klara av att trycka ner för att få fäste. Det är helt avgörande att hitta rätt skida (skillnad mellan hel- & halv kroppsvikt kurvan) till respektive åkare baserat på hur duktig man är som skidåkare. Då har vikten som står på skidan sekundär betydelse.

Värt att notera att skidor med en högt slutspann (hel kroppsvikt) har gott om plats med fästvalla. Då räcker valla längre och det finns plats för klister. Skidor med ett lågt slutspann (hel kroppsvikt) har begränsat utrymme för fästvalla. Men å andra sidan lättare att få fäste.

Notera även att detta gäller även dig som stakar med blanka skidor. Även belag utan fästvalla har en negativ effekt på glidet

Övergångar från spannkurva till glidzoner

Det är en stor fördel om spannkurvans övergång till glidzoner är så mjuka som möjligt. Är övergångarna korta och branta kan skidan skidans glidförmåga begränsas framför allt när det är lösa spår.

Skidans följsamhet

Om skidorna har en mjuk topp (tulpan) är skidorna följsamma om spåren är ojämna/dåliga och skidorna kan även upplevas som lättare att åka uppför.

Det är fem faktorer i fallande skala som styr valet av skidpar (längd på glidzonen)

 • 1. Luftfuktighet/mängden vatten i snön
 • 2. Snötyp (gammalsnö, nysnö, snöar, konstsnö)
 • 3. Kvalitén på spåret
 • 4. Temperatur i snön
 • 5. Temperaturskillnader från start till mål.

Snötyper (oavsett luftfuktighet eller temperatur)

Tänk på att förutsättningarna förändras beroende på vilken typ av snö du åker på:

 • Nysnö – funkar ett skidpar bäst med lite kortare glidzon
 • Snöar – funkar ett skidpar bäst med lite kortare glidzon
 • Gammal snö – funkar ett skidpar bäst med lite längre glidzon Konstsnö – funkar ett skidpar med lite längre glidzon

2. Skidans belag (15 % av glidet)

Struktur belag

Kontrollera att du har struktur kvar i belaget. Det gör du genom att dra försiktigt med nageln på belaget bakom bindningen på skidorna. Är skidan blank/slät och utan struktur behöver skidan slipas. Dessutom behöver du slipa om skidorna om du har mycket repor i skidorna eller om du inte löpande skyddat skidorna under med skyddsvalla. Belaget torkar ut om inte skidorna skyddsvallas under sommarhalvåret.

OBS

Att valla ett par skidor med slitet belag är bortkastade pengar. Det är värt varenda krona att lägga sina pengar på en belagslip.

Slipning av längdskidor

När vi slipar skidor består processen av fem delar:

Rengöring 1

Vi rengör alltid skidornas belag innan slipning

Planing, blankning och struktur

Dessa tre steg genomförs för att säkerställa att skidorna är plana, helt blanka innan struktur läggs i belaget. Slitna skidor behöver dras genom slipmaskinen ca: 5-10 gånger för optimalt resultat. Det vanliga är att skidorna dras ca: 3-5 gånger genom slipmaskinen.

Rengöring 2

Efter att skidorna är slipade rengörs skidornas ovansida med vallaväck för att få bort vatten oljan som används som kylning och smörjning vid slipningen och sedan rengörs skidorna belag med glide wax cleaner för att tvätta bort belagsrester.

Stål och tagel borstning

Efter rengöring borstas belaget med stål och tagel för att ta bort microhår

Stålsickling

Processen avslutas genom att sickla skidorna för att det inte ska finnas ett enda microhår kvar i skidorna.

Belagstruktur

Blötföre

På skidor som är gjorda för att gå snabbt när det är sk. blötföre (+- 0 – +10) slipar vi en grov struktur. Det skapar förutsättningar att det är rätt mängd vatten under skidorna i det temperaturspannet.

Mediumföre

På skidor som är gjorda för att gå snabbt när det är sk. mediumföre (-1 – -10) slipar vi en medium struktur. Det skapar förutsättningar att det är rätt mängd vatten under skidorna i det temperaturspannet. Har du ett par skidor är det denna struktur du väljer på dina skidor.

Kallföre

På skidor som är gjorda för att gå snabbt när det är sk. kallföre (-11 – -25) slipar vi en fin struktur. Det skapar förutsättningar att det är rätt mängd vatten under skidorna i det temperaturspannet.

Handstruktur (rillverktyg)

Principen är att du kompletterar den struktur vi slipat i dina skidorna genom att använda rillverktyg för att om möjligt skapa ännu bättre glid på dina skidor. Rekommendationen är att man lägger en handstruktur från toppen av skidan eller enbart på bakre delen på skidorna beroende på väder.

Det finns en uppsjö av olika varianter av rillar på marknaden. Vi arbetar företrädesvis med 2 mm. (när det är hög luftfuktighet) och 1 mm. (när det är låg luftfuktighet) raka rillar .

Det finns tre olika sätt för att skapa fina, djupa eller bestående strukturer i belaget:

Rullande rillar

Grund struktur i belaget som håller ca: 2-4 mil beroende på hur hårt belaget slits mot spåret. Strukturen är oftast helt borta efter ett lopp.

Präglande rillar

Något djupare struktur i belaget som håller ca: 4-8 mil beroende på hur hårt belaget slits mot spåret. Strukturen är delvis eller helt borta efter ett lopp.

Skärande rillar

Djup och permanent struktur i belaget som försvinner vid nästa slip tillfälle eller efter en lång tids skidåkning (50-100 mil)

3. Glidvalla (10 % av glidet)

Man kan dela upp glidvallningen i två delar. Handhavande och produkter:

Handhavande

Om du inte gör rätt när du vallar dina skidor kan du inte förvänta dig att skidorna glider optimalt. Rutiner vid borstning, rätt temperatur på vallajärnet, rätt produkter och rätt mängd produkter är helt avgörande för att du ska få ut maximalt glid i dina skidor.

Mättnings paraffin

Tänk på att alltid rengöra belaget innan du glidvallar. Till dig som INTE lagt skyddsparaffin MÅSTE belaget rengöras med glide wax cleaner innan du mättar och/eller glidvallar dina skidor. I värsta fall om belaget är grått och torrt behöver skidorna som sagt slipas om.

För att du ska ha ett uthålligt glid i dina skidor behöver skidorna mättas. Sickla och borsta ur (tagel & stål) det skyddsparaffin du har lagt på skidorna. Du kan med fördel lägga ett extra lager mjukt paraffin. Gnugga gärna in det mjuka paraffinet i belaget för att minska slitaget på belaget. Sickla och borsta ordentligt med tagel och stål.

Hot box

Det blir alltid lite bättre att värma in mättningsparaffin i en Hot Box eller i en sk. Wax Future. Att grunda sina skidor med flera lager mättningsparaffin gör att skidorna får ett uthålligare glid.

Grafit

Nästa steg är att lägga ett hårt paraffin. Vi har valt att använda grafit. Grafiten är hård och har en väldigt bra uthållighet mot slitage. Ställ vallajärnet på 180 grader. Dra ett snabbt drag med vallajärnet (gnugga aldrig) samt varmsickla grafiten för att få bättre hållfasthet och underlätta sickling och borstning.

Glidvalla

Grundprincipen med alla glidvallor inkl. pulver är att du inte använder för mycket paraffin och att du har hög temperatur på vallajärnet. Anledningen till detta är att du ska tvinga ner så mycket glidvalla som möjligt i belaget. Använder du mycket paraffin och låg temperatur så får du inte ner paraffinet i belaget. Dra vallajärnet relativt snabbt 1-2 gånger på belaget och GNUGGA aldrig. Om du gnuggar med vallajärnet så ökar risken att du förstör strukturen i belaget och bränner belaget. Efter 4-6 pulver behandlingar behöver skidorna slipas om pga av att värmen från vallajärnet förstör belagets struktur.

Flytande paraffiner

Flytande paraffiner används till fördel som toppning och har som bäst effekt i varma fören. Flytande paraffiner som ersättning av pulver används företrädesvis vid kortare lopp. Värt att känna till och ett starkt argument med att använda flytande paraffiner är att du slipper använda värme vid applicering av det flytande paraffinet. Det innebär i sin tur ett mindre slitage på skidornas belag/struktur.

Tränings Paraffin

Vi föreslår att du företrädesvis använder ett universalt glidparaffin. Det är oftast en blandning mellan ett hårt och mjukt paraffin för bra glid och uthållighet i ett brett spektrum av temperaturer. När du lägger tränings paraffinet på grafiten så sicklar du och borstar i tre steg. Stål, tagel och nylon. Torka av belaget med luddfritt papper.

Tävlings Paraffin

När det är tävling lägger du företrädesvis ett HF paraffin på grafiten. Borstar i tre steg om du inte lägger pulver. Lägger du pulver på HF, borsta i två steg. Tagel och stål. Torka av belaget med fiberlene.

När du lägger pulver rekommenderar vi följande:

Använd sparsamt med pulver och ställ vallajärnet på 200 grader. Låt gärna pulvret stelna till ordentligt under en längre tid. Nästa steg är att rugga upp kvarvarande pulver med hård nylonborste. Värm in kvarvarande pulver med kork eller filtborste. Sickla sedan försiktigt bort kvarvarande pulver. Avsluta med att borsta med rotorborste eller handborste nylon. Torka av belaget med fiberlene.

Rengöring

Ha som vana att alltid rengöra dina glidytor med glide wax cleaner efter en träning/tävling. Skitiga spår och fästvalla har en negativ effekt på ditt glid och det finns en risk att smutsen torkar in i belaget eller att du värmer in smutsen i belaget när du lägger glidparaffin på belaget. Rengör även skidornas kanter för att få bort fästvalla och paraffin rester efter sickling och borstning.

4. Fästvalla (minskar glidet med 5-10 %)

All form av fästvalla oavsett hur lite eller hur kort du lägger har en negativ effekt på glidet. Även rugget du har på fästzonen har en negativ effekt på glidet. Har man ett lågt slutspann så är risken att det inte finns plats för tillräckligt mycket fästvalla och risk för dåligt glid. Å andra sidan ett bra fäste.
Har man ett högt slutspann så finns det plats för mycket fästvalla men risk för dåligt fäste. Å andra sidan ett väldigt bra glid.

Snötyper och fästvalla

Det är skillnad mellan att fästvalla skidor på sparad snö, konstsnö, nysnö, gammal snö och natursnö. Regeln är att det är lättare att få fäste på natursnö och nysnö(snökristaller). Vilket i sin tur innebär att du måste gå på lite varmare fästvalla för att få fäste på sparad snö, gammal snö och konstsnö (snökulor). Lösa spår är i princip omöjligt att få fäste på pga att snön rullar under skidorna.

Elitled – Led 1 på Vasaloppet (25-35 min/mil)

Blanka skidor. Är du väldigt duktig på att åka längdskidor (elitledet – led2) så ska du nästan jämnt träna och tävla på blanka skidor. Vid extrema kallfören eller nysnö/snöar samt tävlingar med många höjdmeter kan det vara till fördel för led 2 åkare att använda lite fästvalla i vallafickan.

Led 2 – Led 4 på Vasaloppet (35-45 min/mil)

Glidvallade skidor med väldigt kort fästzon. Är du duktig på att åka längdskidor så rekommenderar vi att du lägger fästvalla i vallafickan (VF) och springer och/eller saxar uppför branta backar.

Led 5 – 7 på Vasaloppet (45-55 min/mil)

Glidvallade skidor med avkortad fästzon bak. Är du en god motionär så rekommenderar vi att du lägger fästvalla i ordinarie fästvalla zoner, men du kan korta av fästvallan bak på skidorna och lägga extra fästvalla i VF.

Led 8 – 10 på Vasaloppet (55-75 min/mil)

Glidvallade skidor med normal fästzon. Är du en glad motionär så rekommenderar vi att du lägger fästvalla i ordinarie fästvalla zoner och extra fästvalla i VF.

Övriga faktorer som påverkar ditt glid:

 • Desto bättre teknik du har som skidåkare, desto mer fart kan du skapa i skidorna
 • Du kan aldrig jämföra glid med en som väger 20 kg. mer/mindre än dig själv.
 • Ta fart på krönet och kryp ihop när du åker utför.
 • Stå på hälarna i utförslöpor (bakåtvikt) för att öka avståndet mellan skidans spann och snön. Detta gäller oavsett om du har fästvalla eller inte på skidorna
 • Är det ”för mycket vatten” under skidorna så kan du stå ”lite på kant” på skidorna för att öka farten i utförslöpor och när du står och stakar
 • Flytta bindningen bakåt för att förbättra glidet på dina skidor
 • Flytta bindningen framåt för att hitta optimalt fäste
 • När det är varmt, mycket smuts i snön och/eller klister i spåret så kan du ta av dig skidorna och snabbt rengöra glidytorna med glide wax cleaner
 • Luftfuktigheten tillika mängden vatten i snön kan förändras väldigt fort beroende på om vädret förändras under loppet
 • I de flesta fall är snön någon eller några grader kallare än temperaturen i luften. Kontrollera skillnaden mellan temperaturen från natten till starten och beräknad temperatur när du planerar gå i mål.
 • Även om dina kanter på skidorna inte har en direktkontakt på snön så har det en effekt på glidet. Du kan med fördel lägga ett flytande paraffin på sidan av skidorna (se Fischer 3D) för att maximera ditt glid.

Har du frågor om dina skidor eller något annat som rör skidåkning, är du hjärtligt välkommen till butiken!

Med vänliga hälsningar,

Michael & Johannes Forslund

Snö & Tö Skidspecialisten